Femicide Watch

Femicide Watch er i en forskningsenhed, der sætter fokus på drab på kvinder gennem viden. Vores langsigtede mål er at påvise, at drab på kvinder er et strukturelt problem snarere end unikke handlinger. 

Et femicide er et misogynt drab på en kvinde. 

Betegnelsen kan dække over drab på kvinder af deres partner eller ekspartner, drab på kvindelige sexarbejdere, drab på kvinder af mandlige familiemedlemmer i forbindelse med æresrelaterede konflikter og drab på transkvinder på grund af had. Fælles for denne type af drab er, at kvinderne dræbes, fordi de er kvinder. 

Der findes ingen opgørelser over, hvor mange femicides der hvert år begås i Danmark. Vi ved dog, at der årligt begås omkring 12 drab på kvinder af deres tidligere eller nuværende partnere.

Det er 12 drab for meget. 

I forbindelse med den 25. november 2021; International Dag for Bekæmpelse af Vold mod Kvinder, skrev vi en artikel til POV International, hvor vi sætter fokus på begrebet femicide og problematiserer den manglende danske forskning på området: 

“Brugen af det specifikke ord femicide – frem for det kønsneutrale ord drab – er vigtig af flere årsager. Ved at bruge femicide, anerkender vi først og fremmest, at misogyne drab på kvinder er en separat problemstilling som kræver separate løsninger.” 
Læs resten af artiklen her

Vi har lavet et litteraturreview som samler al dansk forskning om drab i Danmark, med fokus på partnerdrab som er en form for femicide.  Her sætter vi fokus på det faktum, at mange former for femicide ikke kan aflæses i de tilgængelige drabsstatistikker. Læs litteraturreviewet her.

Med Femicide Watch initiativ ønsker vi at sætte fokus på problemstillingen gennem vidensindsamlingen og artikler. Derudover tilbyder vi støttegrupper til personer der har overlevet femicide og pårørende til dræbte kvinder. Skriv til os på talomvold@gmail.com hvis du vil høre mere om støttegrupper.