Vi er et netværk fordelt på tre lokalafdelinger i København, Aalborg og Odense.

 

Center for Voldsforebyggelse blev stiftet i 2019 af Ditte Bjerregaard og har base i København, Aalborg og Odense. Organisationen består af eksperter inden for forskellige fagområder som antropologi, psykologi, kriminologi og flere andre. Denne tværfaglige tilgang hjælper med at forstå og tackle vold og ulighed både på individuelt og samfundsmæssigt niveau.

Target groups

Have you been subjected to violence?

  • Are you a next of kin to someone who has been subjected to violence?
  • Do you have a dual role in the violence as both victim and perpetrator?
  • Do you want to learn how to prevent violence?

Så er du vores målgruppe.

Vores støtte, hvad enten det drejer sig om at tale om din situation som voldsudsat eller om at lære at forebygge vold gennem undervisning, har det samme udgangspunkt!

Vi er eksperter i voldsforebyggelse. Vi samler viden i fællesskab for at forebygge vold. 

Methods & change strategy

At CFV, we work with recognized research in preventive work - but we include knowledge from the support groups and develop and publish our own knowledge, directly from the target groups.

Vi bruger denne viden, når vi uddanner og træner fagfolk, voldsudsatte, eksperter og studerende.

Dybdegående Ekspertise og Praksisnær Forskning i Voldsforebyggelse

 

Vores arbejde er både teoretisk forankret og praksisorienteret. Vores team besidder en dybdegående viden om vold, hvor mange har personlig erfaring med voldens konsekvenser. Samlet repræsenterer vi en bred vifte af ekspertisebaggrunde.

Med vores fælles tværfaglige tilgang er vi i stand til aktivt at forebygge vold og udvikle innovative løsninger på komplekse sociale udfordringer. Vores styrke ligger i udviklingen af metoder og vores dybdegående viden om vold.

New ways of talking about violence

 

“Vi betragter vold som et samfundsproblem og ikke som et problem for det enkelte individ.”

Vi erkender, at fysisk vold ofte er forbundet med diskrimination, hvilket indebærer, at personer, der har været udsat for fysisk vold, typisk også har oplevet sproglige voldsformer som diskrimination. Derfor behandler vi diskrimination og psykiske voldsformer på lige fod med fysiske voldsfomer.

Som medlem af foreningen får du redskaber til at forebygge vold. Sammen skaber vi den samfundsmæssige forandring, der er nødvendig for at forebygge vold. 

CFV’s organisatoriske metoder afspejler organisationens vilje til at modarbejde alle former for vold. 

Vi udvikler politik i samarbejde med dem, der har brug for forandring. Vi taler med politikerne, inddrager ekspertviden og formidler erfaringer fra personer, der har oplevet vold. Denne viden anvender vi til at udforme målrettede handlingsplaner og uddanne deltagere, fagfolk og studerende. Vi fokuserer på at omforme negative erfaringer til stærk, inkluderende politik mod mistrivsel.

Derfor er organisationens indsatser struktureret omkring tre tilbud som et præventivt, primært voldsforebyggende arbejde. På denne måde arbejder CFV målrettet på at bryde den generationelle vold.

Et dynamisk vidensgrundlag

Vi indsamler løbende ny viden om vold fra organisationens tre indsatser. Resultatet er forskellige vidensprodukter om voldsforebyggelse, der kan anvendes i praksis til forskellige målgrupper.