Femicide watch logo

Femicide Watch indsamler viden om drab på kvinder i Danmark. Formålet er både at oplyse om drab på kvinder samt at producere ny viden, som kan bruges i forebyggelsesarbejdet.

 

FN’S ANBEFALING OM ET NATIONALT FEMICIDE WATCH

I 2015 opfordrede FN sine medlemslande til at grundlægge et nationalt “femicide watch”. Initiativet har til formål at forebygge femicides gennem indsamling af national data om femicides, med det sigte at sammenligne dataen på nationalt, internationalt og globalt niveau. Målet er at identificere mangler i nationale love og politikker samt manglende implementering af forebyggende tiltag.

 

Hvad betyder femicide?

CFV definerer et femicide som et misogynt drab på en kvinde: Kvinden er blevet dræbt, fordi hun er kvinde. Denne definition er bred, men inkluderer blandt andet partnerdrab og drab med et æresrelateret eller seksuelt motiv.

I Danmark er CFV gået forrest i at inkorporere begrebet i både forskning og den bredere offentlighed. For mens der findes omfattende litteratur med femicide som centralt begreb i udlandet, var termen indtil for nylig stort set ukendt herhjemme. Formålet med Femicide Watch er derfor også at udbrede femicide som begreb. 

CFV har kortlagt 284 danske femicides begået i årene 2000-2021

Femicides

ETISKE OVERVEJELSER

Vi forholder os kritisk til at publicere kvindernes navne i forbindelse med visualiseringen. Vores etiske overvejelser for at kortlægge drabene handler både om at give kvinderne værdighed såvel som at synliggøre den kollektive fortrængning af vold mod kvinder. Vi vil dog også gerne respektere, at pårørende til ofre for drab måske foretrækker, at deres kære forbliver anonyme. Hvis du er pårørende og ønsker, at vi fjerner et navn, gør vi det omgående. Skriv til projektleder Betina Bay på fw@talomvold.dk.

Vi tilbyder desuden støttegrupper til overlevere af drabsforsøg samt pårørende til femicide. Skriv en mail til stoettegrupper@talomvold.dk 

Du kan læse hele rapport her: Minianalyse Danske femicides 2022

Nu er vi ude med en ny udgivelse: En mini-analyse af femicides 2022.

I 2021 grundlagde vi i Center for Voldsforebyggelse (CFV) et dansk Femicide Watch, som indsamler viden og data om drab på kvinder i Danmark. Formålet med indsatsen er både at oplyse om drab på kvinder samt at producere ny viden, som kan anvendes i forebyggelsesarbejdet mod kvindedrab.

Arbejdet er desværre langt fra færdigt. Derfor præsenterer vi, i CFV, med denne udgivelse en kortlægning og analyse af danske kvindedrab begået i 2022. I vores kortlægning af drab fra 2022 kan vi konkludere at en kvinde dræbt hver måned, men vores rapport viser også at vi kan forebygge det. Forebyggelsesprocessen er uhyre vigtigt, og handler både om bedre oplysning, så kvinder tør stå frem når de oplever vold, men også at vi bliver meget bedre til at læse advarselssignaler og risikoindikatorer.

Ud fra vores rapport og analyse anbefaler vi derfor:

 • Generel folkeoplysning om vold og tegn på vold
 • Flere midler til oplysning, kampagner, undervisning og aktivering af civilsamfundet
 • Sikring af vedvarende finansiering til organisationer, som forebygger vold
 • Implementering af landsdækkende rådgivning og støttegrupper for voldsudsatte, voldsudøvere og pårørende
 • Voldsforebyggende undervisning målrettet faggrupper i direkte kontakt med borgere
 • Implementering af ottetrins-modellen som praktisk risikoværktøj til at forebygge vold og drab
 • Tættere samarbejde mellem myndigheder
 • Hurtigere indsigt i sundhedsjournaler ved mistanke om vold
 • Større fokus på forskning i femicides i en dansk kontekst


Et internationalt litteraturreview af intimate partner homicide (IPH) og intimate partner violence (IPV) og en analyse af domsafsigelser i danske drabssager.

Her undersøger vi om den internationale forskning om IPH passer med de danske IPH-tilfælde? Er der overensstemmelse mellem den internationale forskning om intime partnerdrab, og hvad der finder sted i et velfærdssamfund som Danmark?

I rapporten har vi udført den sammenligning, og resultaterne er slående.

Der er tre særlige centrale parametre, hvorunder de danske IPH-tilfælde afviger fra den internationale forskning.

Download her: Femicide-Watch-2023

Center for Voldsforebyggelse har kortlagt 240 femicides i perioden 2000-2021. Analysen viser, at mænd står bag langt de fleste femicides, mens jalousi er det hyppigste drabsmotiv. Det får nu CFV til at råbe politikerne op: Der skal afsættes øremærkede midler, hvis kønsbaseret vold skal forebygges.

Udgivelsen til venstre omfatter en kortlægning af 240 femicides begået i Danmark i perioden 2000-2021.

På baggrund af kortlægningen og analysen kan CFV konstatere, at jalousi er det hyppigste drabsmotiv bag femicides i Danmark.

Samtidig viser analysen, at gerningspersonerne bag langt de fleste femicides er mænd. Kun tre sager involverede en kvindelig gerningsperson og disse drab blev begået i sammensværgelse med en eller flere mænd.

Disse fund understreger vigtigheden af at forebygge kønsbaseret vold, før det ender i drab.

Uddrag fra rapporten Kortlægning og Analyse af Danske Femicides, 2000-2021

CFV definerer et femicide som et misogynt drab på en kvinde. Denne definition er valgt, da den er bred og dermed omfavner mange forskellige drabsmotiver og relationer mellem offer og gerningsperson. Forud for kortlægningen af 240 femicides, skabte CFV en række retningslinjer, som hjælper med at afgøre, om der er tale om femicide. Retningslinjerne er inspirerede af FN’s definition på femicide, som blev vedtaget 26. november 2012 i forbindelse med Vienna Declaration on Femicide.

 

 • Drab på kvinder af kvindens nuværende eller tidligere partner
 • Drab på kvinder af en person, de har haft en romantisk/seksuel relation til
 • Drab på kvinder som følge af en æresrelateret konflikt (de såkaldte æresdrab). Gerningspersonen kan i dette tilfælde både være partner, søn, onkel, fætter eller andre (kvindelige) familiemedlemmer
 • Drab på sexarbejdere samt drab med et seksuelt motiv. Det sidste kan inkludere voldtægt/forsøg på voldtægt og efterfølgende drab
 • Drab på kvinder på baggrund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, dette inkluderer eksempelvis transpersoner
 • Drab på kvinder på baggrund af deres køn samt etnicitet, race og/eller religion

Vi har lavet et litteraturreview som samler al dansk forskning om drab i Danmark, med fokus på partnerdrab som er en form for femicide.  Her sætter vi fokus på det faktum, at mange former for femicide ikke kan aflæses i de tilgængelige drabsstatistikker.

Hent litteraturreviwet her: Litteraturreview-om-partnerdrab-i-Danmark-1933-2017-1

I gennemgangen af dansk forskning konstaterede vi flere videnshuller:

 • Der findes kun ét kvalitativt dansk studie, der beskæftiger sig med partnerdrab.

 • Der findes ingen dansk forskning om kvinder, der har overlevet et drabsforsøg begået af en (eks)partner.

   

 • Der findes ingen dansk forskning, der afdækker senfølger af drabsforsøg og konsekvenserne af disse.

   

 • Der findes ingen viden om drab(-sforsøg) rettet mod mænd, eller LGBTQIA+-personer i parforhold.

 • De førende forskere indenfor feltet i Danmark er retsmedicinere, og i Danmark findes der ikke samfundsvidenskabelig forskning om forebyggelse af kvindedrab. 

ANNA’S BLÅ BOG

Anna Bernsen, hun/hende, journalist og kriminolog og tidligere forperson i Center for Voldsforebyggelse. Anna grundlagde i 2021 den danske version af Femicide Watch, efter hendes praktikperiode i CFV, Hun beskrives af hendes kollegaer i CFV som sagen selv – nobel. Anna er en person som leder gennem det gode eksempel. Hun arbejder målrettet og har fokus på detaljerne.

Anna udtaler:

“I kortlægningen af 302 drab mellem årene 2000-2023 har vi identificeret, at drabsmotivet i størstedelen af sagerne var jalousi. Det viser os, at kvindedrab er en problemstilling, der skal forebygges gennem oplysning og viden om køn, magthierarkier og maskulinitet”

Anna kan kontaktes på fw@talomvold.dk Hun er pt. på barsel

Bag Anna står et stærkt team af frivillige 

Som frivillig er du med til at monitorere femicides, indhente og analysere domsafsigelser i danske drabssager, skrive artikler og meget mere.
Vi arbejder også med oplysning om de mange årlige drab gennem aktioner. På billederne nedenfor ses de to sidste aktioner mod femicides. 
I 2022 blev 10 kvinder dræbt
10 kvinder for mange
Derfor lagde vi 10 kvinder foran Christiansborg
I 2023 lå der 7 kvinder.
På samme dag blev en 24-årig kvinde dræbt
De fleste drab sker i par-forhold. Dér burde man være tryg.