støt nu knap
center for voldsforebyggelse logo

“Vold starter i sproget – og det er dér, vi stopper den.”

Center for Voldsforebyggelse er en non-profit organisation, der stræber efter at forebygge fysiske og psykiske former for vold. 

Femicide Watch

 Et one-stop videncenter for beslutningstagere og offentligheden

$

Tal om Vold

Peer-to-Peer støtte og netværksgrupper for voldsudsatte og pårørende

$

Viden om Vold

En uddannelsesindsats til fagfolk, børn og unge

$

Advocacy

En fællesskabsdrevet forandring og politikudformende indsats

 

$

Tal om vold

Formålet med denne rapport er, at undersøge hvilken effekter det har for voldsudsatte at modtage støtte i et gruppeformat baseret på peer-metoder 

Ny rapport om danske femicides fra 2022

Center for Voldsforebyggelse har siden 2021 kortlagt 284 danske femicides. Vi kan nu offentliggøre den nyeste rapport for femicides begået i Danmark i 2022.

Download her

NYHED

Evalueringer fra “Tal om Vold” har vist, at få voldsudsatte anmelder volden. Derfor besluttede organisationen i 2023 at udvide “Viden om Vold” med en juridisk undersøgelse. Dette sker i samarbejde med en ekspertgruppe af voldsudsatte, et juridiske Advisory Board og en følgegruppe af fagprofessionelle indenfor voldsområdet. Vores arbejde mod vold i nære relationer baserer sig på den nyeste forskning på både dansk og europæisk plan. Vi anvender en dybdegående, tværfaglig tilgang, samt den juridiske metode på udvalgte cases.

Læs mere her

 

Kritik af Politikens dækning af Femicide Watch på finansloven: Svar fra Pressenævnet

Vi har anmeldt Politiken til Pressenævnet efter at en journalist har skrevet en rækker artikler om Femicide Watch med fejl i. Læs hele forløbet på her

Femicide

På baggrund af den største kortlægning af danske femicides udgiver Femicide Watch en ny rapport med fund fra international viden om partnervold og partnerdrab.

Volden skal stoppes før den starter

I Center for Voldsforebyggelse arbejder vi gennem primær voldsforebyggelse som betyder, at forebyggelse af vold skal starte tidligt i børns liv, gennem viden.

Vold er et synonym med magt

Vold en konsekvens af ulige forhold i samfundet. Derfor er det først og fremmest samfundets institutioner og politikeres opgave at forebygge volden.