støt nu knap
center for voldsforebyggelse logo

“Vold starter i sproget – og det er dér, vi stopper den.”

Få støtte og viden hos Center for Voldsforebyggelse! Vi tilbyder uddannelse, og gruppeforløb til voldsudsatte og pårørende.

Tal om Vold

Peer-to-Peer støtte og netværksgrupper for voldsudsatte og pårørende

$

Viden om Vold

En uddannelsesindsats til fagfolk, børn og unge

$

Femicide Watch

Et one-stop videncenter for beslutningstagere og offentligheden

$

kurser, oplæg og foredrag som vi allerede afholdt i 2024.

gange har vi været i medierne, eller udgivet artikler om voldsforebyggelse i 2024

personer har været igennem Tal om Vold - gruppeforløb i 2024

Viden om Vold

Jalousi og vold Et kvalitativt studie af sammenhænge mellem jalousi og vold i parforhold Af Center for Voldsforebyggelse

Tal om vold

Formålet med denne rapport er, at undersøge hvilken effekter det har for voldsudsatte at modtage støtte i et gruppeformat baseret på peer-metoder 

Ny rapport om danske femicides fra 2022

Center for Voldsforebyggelse har siden 2021 kortlagt 284 danske femicides. Vi kan nu offentliggøre den nyeste rapport for femicides begået i Danmark i 2022.

Download her

Femicide

På baggrund af den største kortlægning af danske femicides udgiver Femicide Watch en ny rapport med fund fra international viden om partnervold og partnerdrab.

Volden skal stoppes før den starter

I Center for Voldsforebyggelse arbejder vi gennem primær voldsforebyggelse som betyder, at forebyggelse af vold skal starte tidligt i børns liv, gennem viden.

Vold er et synonym med magt

Vold en konsekvens af ulige forhold i samfundet. Derfor er det først og fremmest samfundets institutioner og politikeres opgave at forebygge volden.