Viden om vold logo

Tidlig forbyggende indsatser og viden om vold kan forhindre at volden går i generationer

En tværfaglig tilgang til voldsforebyggende arbejde

I 2019 startede CFV indsatsen: “Tal om Vold”. Siden har vi ydet støtte til personer, som har været udsat for vold i nære relationer. På baggrund af fire års evaluering, fandt vi, at meget få voldsudsatte anmelder volden. Derfor besluttede organisationen i 2023 at udvide “Viden om Vold” med et juridisk fokus. Vi vil blandt andet undersøge hvorfor voldsudsatte ikke anmelder vold. Det vi allerede ved, er  at mange voldsudsatte har en manglende tillid til retsvæsnet og fåtallet af deltagerne i CFVs gruppeforløb kender til  deres rettigheder.

Derfor vil vi i 2024 fokusere på udfordringerne voldsudsatte oplever i det danske retssystem, for at styrke retssikkerheden og bekæmpe diskriminerende vold i Danmark. Indsatsen hedder “UDSAT – Voldsudsatte navigerer dansk ret”. Indsatsen ledes af  Thea Lund Lillebæk (hun/hende) cand.stud.jur. 

Hos CFV ved vi, at de bedste resultater opnås ved at arbejde tværfagligt – både voldsfagligt og juridisk. Vi planlægger at udarbejde en rapport baseret på erfaringer og bidrag, som vil fungere som grundlag for en videnskampagne. Dette sker i samarbejde med vores ekspertgruppe af voldsudsatte, vores juridiske Advisory Board og vores følgegruppe af fagprofessionelle indenfor voldsområdet, hvis ekspertise er afgørende.Vores arbejde mod vold i nære relationer baserer sig på den nyeste forskning på både dansk og europæisk plan. Vi anvender en dybdegående, tværfaglig tilgang, samt den juridiske metode på udvalgte cases. Vores teoretiske ramme er: Intersektionel, antidiskriminatorisk og progressiv. 

Vil du med på CFVs mini-uddannelse?

Vi tilbyder kurser i voldsforebyggelse

Projektets undervisere inviterer holdet igennem viden vold, konkrete metoder til forebyggelse af vold og heling efter vold – også til fagpersoner. Du kan forvente at lære mere om et nyt voldsbegreb, herunder hvordan volden findes på forskellige niveauer i samfundet og hvordan den strukturelle vold påvirker de fleste mennesker forskelligt. Kurset tager afsæt i en intersektionel tilgang til magt, for at forstå hvordan volden er dynamisk og rammer minoritetspositioner, f.eks. kønnede minoriteter. Der vil blive sendte læsning til deltagerne før hver kursusgang. Vi vil særligt dykke ned i, hvordan man som bystander, pårørende eller udsat position kan støtte sig selv eller andre. 

Praktisk

Kurset varer i alt seks timer fordelt på to datoer.  Det er gratis for medlemmer. Du kan melde dig ind her eller skrive til os på kontakt@talomvold.dk

I 2023 deltog 49 fagpersoner på mini-uddannelsen. Her er et uddrag af feedback: 

“Kurset uddannelsen har været utrolig spændende. Det har været interessant at blive introduceret til forskellige teorier til at forstå vold, samt at få viden om både hvordan vold kan have mange forskellige former – og at det er vigtigt at anerkende ikke kun de fysiske, men også de psykiske former for vold. Jeg har i hvert fald fået noget at tage med mig videre og ikke mindst også metoder til forebyggelse og noget at reflektere over.

Deltager i online forløb

“Kurset var meget indsigtsgivende i velargumenterede perspektiver på vold og voldsforebyggelse. Det er, set fra både mit faglige og personlige perspektiv, enormt afgørende, at flere mennesker får indsigt i denne viden – uanset om du er blevet udsat for vold, selv arbejder med voldsproblematikker eller sidder på en magtfuld position som skoleleder, direktør eller statsminister.”

Deltager i fysisk forløb

%

Overvejer at tage kurset igen

%

Beskriver at CFVs voldsbegreb er brugbart

%

Lærte nye metoder om volds-forebyggelse

%

Vil anbefale andre at deltage i mini-uddannelsen

Vil du have besøg på din uddannelse?

Vores undervisningen er voldsforebyggende og berør emner om ligestilling, rettigheder, krop, digitalisering, økonomi, trivsel og meget mere. Vi brænder for at sætte trivsel på skolernes dagsorden og inviterer til at tale om, hvordan hver klasse kan være med til at forebygge mistrivsel, mobning og vold.

Om forløbet

Vi sender en underviser ind i din klasse til min. en dobbeltlektion bestående af et modul. Det fælles formål med ’Viden om Vold’s undervisningen er, at forebygge vold gennem forståelse for personlige grænser og andres grænser. Vi ved, at når unge har de rette værktøjer til at identificere og italesætte svære problemstillinger, trives unge og deres indlæring og mentale sundhed forbedres.  

Hvorfor er Viden om Vold’s undervisning og træning vigtigt for den unge generation og fagpersoner?

 • Unge står i dag overfor langt mere viden & misinformation end de tidligere generationer
 • Vores undervisning understøtter tre grundlæggende færdigheder, som vi kalder emotionsregulering
 • Når unge har de rette værktøjer til at identificere og italesætte svære problemstillinger, trives unge og deres indlæring, og mentale sundhed forbedres.

Undervisningen er bygget op af lektioner á 45 minutter, hvor vi kan skræddersy alle oplæg, så det passer til netop jeres problemstilling. Elever og fagpersoner modtager konkrete værktøjer til at skabe et godt miljø i klassen. Vores undervisning er tilpasset forskellige klassetrin i udskolingen, gymnasier og andre uddannelser.Book et oplæg
Vold i kæreste- og vennerelationer

De fleste mennesker vil på et eller andet tidspunkt i deres liv være vidne til, blive udsat for eller udøve vold. Derfor er det vigtigt, at vi taler om hvordan volden starter og hvad der skal til for at forebygge den, eller afbryde den, hvis den udvikler sig. I alt varer oplægget 90 minutter, altså 2 gange 45 minutter eksklusiv pause.

 

 • Med dette oplæg underviser vi elever i konkrete voldsforebyggende metoder både som bystander men også hvis de selv skulle blive udsat for vold i en nær relation. 

 • Eleverne vil blandt andet lære om ‘voldstrappen’, ‘lovebombning’, og psykisk vold.

Trivsels- og voldsforebyggende undervisning

Dette oplæg tager afsæt i en stigende tendens til implicitte og eksplicitte voldsformer, der særligt rammer unge. Billeddeling uden samtykke, seksuel chikane, grænseoverskridende adfærd og vold i hjemmet, for at nævne nogle aktuelle problemstillinger.

Trivselsundervisningen tager afsæt i at opbygge værktøjskasser med forståelse for magtforhold, grænser, samtykkebaseret kommunikation og fællesskab. 

Særligt i folkeskolesegmentet har vi identificeret en manglende undervisning med fokus på voldsfaglig viden samt fællesskaber, der giver de enkelte elever stærke netværk, hvor de, med udgangspunkt i deres egne livspositioner, kan have samtaler om, hvad vold er og på den måde være med til at forebygge vold i alle dens former, før den sker. 

I samarbejde med både klassen og klasselærer arbejder vi på at samskabe nye måder at tale om fællesskab og samvær på.

Vi tilbyder oplæg, workshops og mange forskellige former for interaktiv undervisning, som for eksempel performanceteater og anonyme postkasser, hvor alle spørgsmål bydes velkomne og hvor vi inviterer klassen til at indgå i dialog. 

Det anbefales at der minimum bookes en dobbeltleksion.

Køn, krop og seksualitet

Igennem oplæg om køn, krop og seksualitet sætter vi fokus på, hvordan normer har udviklet sig over tid, og undersøger sammen hvordan disse påvirker eleverne. Oplægget handler også om at forstå sammenhængen mellem krop og sind. 

  Du kan også få besøg af os og hjælp til at opbygge politik mod vold & mistrivsel

  Center for Voldsforebyggelse laver politikker mod vold og mistrivsel til uddannelsesinstitutioner. Vi kan tage en uformel snak om hvordan vi på bedst vis, kan lave en politik der sikrer voldsfri skoler samt sikre at eleverne ved hvordan de kan tale om vold og hvor de kan henvende sig, hvis de oplever forskellige former for vold som mobning.

  Pris og booking  

  Vi besøger skoler i hele landet. Startprisen er 3.400 kr. pr. undervisningstime. Ved booking af flere oplæg reduceres prisen pr. oplæg.

  Har du spørgsmål? Skriv til kontakt@talomvold.dk    

  Baggrund: CFVs tilgang til undervisning

  Gennem specialiseret viden om vold og erfaring med peer-to-peer-metoden tager CFVs undervisning afsæt i levede erfaringer med vold.

  Med afsæt i peer-to-peer-metoden arbejder man ud fra ideen om, at udsathed kan udgøre en ressource, der kan anvendes, udvikles og skabe værdi for personen selv og for andre med lignende erfaring. Når de studerende deler livserfaring med dem, der indgår i læringsrummet, opstår der unikke fællesskaber, samhørighed og ligesindethed.

  Forskning peger på, at peer-støtte på særlige områder adskiller sig positivt fra den støtte, der udøves af fagpersoner, som ikke har ensartet levet erfaring (VIVE, 2019). Det kan eksempelvis indgyde håb hos deltagerne at se andre med lignende erfaring agere rollemodel. Desuden kan underviseren ofte stille andre spørgsmål til de studerende, idet underviseren har et andet udgangspunkt for forståelse af de studerendes betingelser samt af hvad, der skal til for at ændre dem. Vores metode og erfaring har mødt positive reaktioner hos studerende. Dét, at de undervises af mennesker med levet erfaring om vold, mistrivsel, mobning etc. giver en autenticitet og tryghed, der kan hjælpe eleverne til at tale åbent med hinanden. På denne måde kan underviserne, sammen med de unge, arbejde mod at skabe et rum, hvor det at bryde tabuer, ses som vigtigt, nødvendigt og et fælles projekt.

   

  Hvordan vi forebygger vold:

  Vi har udviklet indsatsen “Viden om Vold” som en en række oplæg til studerende i folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler, højskoler m.fl. hvor vi sammen lærer at tale om svære emner som mistrivsel, ulighed og vold.

  Gennem oplæg og workshops tager vi studerende og fagpersoner med ind i vores viden om vold og hvordan vold hænger sammen med magtrelationer såsom køn, klasse, geografi og meget mere.

  Vi forstår vold som sproglig vold, psykisk vold og fysisk. Vi nuancerer og aftabuiserer hvad vold er. I vores erfaringer med at yde støtte til voldsudsatte  har vi lært, at størstedelen af deltagerne identificerer at have været udsat for vold tidligt i deres liv, første gang. F.eks mobning. Den tidlige vold står ofte i baggrunden til andre former for mistrivsel i deres voksne liv. Den vold der går igen i flere deltageres barndom er den sproglig vold, såsom trusler, udskamning, isolation i hjemmet og i skolen. Disse former for vold som følelser af afmagt og uforståenhed over hvad problemet er. Vi ser et behov for at nå ud til de yngre generationer og italesætte disse mønstre af mistrivsel fordi vi tror på at vi kan være med til at forebygge at de voldelige mønstre forgrener sig i individet eller fortsætter ind i deres voksenliv. 

  Vi har blandt andet undervist, afholdt oplæg og workshops her: