Pressekontakt

For udtalelser til pressen kontaktes CFV’s direktør Ditte Bjerregaard. For andre henvendelser angående presse- og andet kommunikationsarbejde kontaktes kommunikationsmedarbejder Kira Vendelbo.

Ditte Bjerregaard

Direktør, Center for Voldsforebyggelse 

Tlf: 60878841

Mail: db@talomvold.dk

 

Kira Vendelbo

Journalist, Center for Voldsforebyggelse

Tlf: 22404523

Mail: presse@talomvold.dk

03.04.2024 – Indslag, Femicide watch

Den 03. marts var vi med i et indslag i TV2 Kosmopol. Her talte vi om femicides, hvorfor de sker og hvordan de kan forebygges. Blandt andet hvad man som pårørende kan holde øje med. Se vores indslag her

29.03.2024 – Debatindlæg, CFV

Den 29. marts havde vi en replik til et debatindlæg i AvisenDanmark. Replikken omhandler at vi i Danmark ikke mangler i partnerdrabskommision, men at vi i stedet mangler politikere som vil indfører det viden, der allerede findes nu om partnerdrab. Læs hele debatindlægget her

18.03.2024 – Pressemeddelse, CFV

Den 18. marts havde vi en pressemeddelelse i LokalNyt København. Her fortæller vi om de nye landsdækkende gruppeforløb for voldsudsatte mødre. Her har CFV i samarbejde med Alenemorskab har opstartet, flere gruppeforløb lokalt i København.

18.03.2024 – Radio, CFV

Den 18. marts var direktør Ditte Bjerregaard i P1 Morgen, for at fortælle om partnerdrab og CFV’s nyeste rapport  Jalousi og vold: Et kvalitativt studie af sammenhænge mellem jalousi og vold i parforhold”Hør indslaget her

14.03.2024 – Pressemeddelse, CFV Fyn

Den 14. marts havde vi vores første pressemeddelelse for året i MitOdense. Hvor vi fortæller om de nye landsdækkende støttegrupper for voldsudsatte mødre. Her CFV-Fyn i samarbejde med Alenemorskab har opstartet, flere gruppeforløb.

06.02.2024 – Artikel, CFV

Den 6. februar skrev altinget en artikel om CFV’s helt nye pris som årets voldsforebygger. Prisen gik i 2024 til Chris Poole, du kan læse et interview med Chris Poole og mere om prisen her

I Center for Voldsforebyggelse (CFV) fik vi tildelt 700.000 kroner, da finansloven i slutningen af april 2023 blev offentliggjort. Pengene var øremærket CFV’s Femicide Watch – et projekt hvis formål er at forebygge drab på kvinder. I finansloven stod det således:

Samme dag som vi modtog nyheden, om at vi var med i finansloven, blev vi kontaktet af journalist Line Vaaben fra Politiken.

Politikens journalist skrev en række artikler hvori hun såede tvivl om organisationens samarbejdskonstruktion og brug af begrebet ’femicide’. Læs her 

Svar fra Pressenævnet

På baggrund af artiklerne har vi rejst kritik af Politiken til Pressenævnet ift. en række klagepunkter om hhv. god presseskik, en interessekonflikt og Politikens handlemåde. Vi har anført, at journalist Line Vaaben fulgte en tvivlsom journalistisk praksis og havde en egeninteresse i at skrive kritisk om vores arbejde, idet hun selv arbejder med at afdække partnerdrab i Danmark.

Vi har fået svar et svar fra Pressenævnet ang. kritikken af Politikens dækning af Femicide Watch.

Pressenævnet har fastslået, at Line Vaaben kan have en eventuel personlig og økonomisk interesse i at omtale Femicide Watch kritisk, og at det ikke har kunne udelukkes, at der foreligger en interessekonflikt.Pressenævnet har dog ikke fundet, at der foreligger et sikkert grundlag for at fastslå, at der foreligger en interessekonflikt af en sådan karakter, at den danner grundlag for kritik.

Nævnet har ikke fundet grundlag for at udtale kritik af Politikens omtale eller handlemåde på baggrund af de oplysninger, som er blevet præsenteret for Nævnet.

Dette på trods af, at vi som organisation finder, at den journalistiske praksis har været uetisk og til skade for vores vigtige sag, som vi vil blive ved med at kæmpe ufortrødent for: at forebygge kvindedrab i Danmark.