Kunne du tænke dig at Center for Magtanalyses eksperter kommer ud på din skole og underviser i seksualundervisning?

 

 

 

 

 

Så kan du booke vores forløb “Køn, krop og Klasse” nu via København Kommunes hjemmeside her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Center for Magtanalyse tager vores seksualundervisningen afsæt i at opbygge værktøjskasser med forståelse for magtforhold, grænser, samtykkebaseret kommunikation og viden om seksuel sundhed og trivsel.

 

 

 

 

 

I samarbejde med både klassen og klasselærer arbejder vi på at samskabe nye måder at tale om køn, seksualitet, krop, identitet, klasse og samvær på. Vi tilbyder oplæg, workshops og mange forskellige former for interaktiv undervisning, som for eksempel performanceteater og anonyme postkasser, hvor alle spørgsmål bydes velkomne og hvor vi inviterer klassen til at indgå i dialog.

 

 

 

 

 

Vi sender en underviser ud i jeres klasse til fire dobbeltlektioner. Vores forløb varer i alt fire uger og indebærer tre lektioner til elever og en lektion til lærerne og eleverne, hvor vi sammen kan skabe rammerne for en tryg undervisning i fremtiden. Vi brænder for at sætte trivsel på skolernes dagsorden og inviterer til at tale om, hvordan hver klasse kan være med til at forebygge mistrivsel, mobning og vold.

 

 

 

 

 

Om forløbet

 

 

 

Læringsforløbet er opbygget omkring fire dobbeltlektioner over fire uger. Tre af lektionerne er på klasseniveau, der afholdes en gang om ugen. Den tredje lektion er henvendt til lærerne, og fungerer som opsamling og forberedelse til den afsluttende lektion. Målet er at skabe et fælles sprog for at tale om køn, krop og klasse.

 

 

 

 

 

Første undervisningsgang: ‘Køn’

 

 

 

 

 

Et oplæg om køn og seksualitet og hvad det betyder for de forventninger, vi har til hinanden. Lektionen handler om, hvordan normer om køn har udviklet sig over tid, og gør op med med begrænsende stereotyper. Eleverne kan stille spørgsmål, i en anonym brevkasse, der kan relatere sig til alle dele af undervisningsforløbet. Vi vender tilbage til spørgsmålene løbende.

 

 

 

 

 

Anden undervisningsgang: ‘Krop’

 

 

 

 

 

Et oplæg om diversiteten af kroppe: race/etnicitet, abilitet, myter om den maskuline og den feminine krop, forskellige måder at have sex på. Lektionen handler om at forstå sammenhængen mellem krop og sind. Vi laver en workshop om grænser og en øvelse med fiktive brevkassehistorier.

 

 

 

 

 

Tredje undervisningsgang: ‘Lærerens time’ 

 

 

 

 

 

Et oplæg om mistrivsel. Vi reflekterer med lærerne om hvordan man bliver opmærksom på signaler for mistrivsel hos eleverne. Vi arbejder med ‘forumteater’, hvor vi undersøger, hvordan man spotter og handler på mistrivsel. Lærerne laver et manifest, hvor vi kortlægger deres behov og forventninger til hinanden og ledelsen.

 

 

 

 

 

Fjerde undervisningsgang: ‘Klasse’

 

 

 

 

 

Et oplæg om samtykke og ansvar for egen- og klassens trivsel. Vi tager op hvordan man håndterer utryghed, konflikt og hvem man kan henvende sig til, hvis man ikke har sproget til at sætte ord på komplicerede emner. Vi laver en øvelse med fiktive læserbreve og forumteater, hvor eleverne kommer med idéer til hvordan man kan håndtere svære situationer. Eleverne skriver et manifest om deres forventninger til hinanden og hvordan de vil sikre et trygt rum fremadrettet.