Selvstændigt Ligestillingsministerium

Som et led i vores handlingsstrategi for at stoppe vold i Danmark, finder vi det nødvendigt at have et dansk selvstændigt Ligestillingsministerium som karakteriserer mænds vold som en samfunds- og folkeoplysningskrise.

Ligestillingsministeriet findes, lige nu, under Transportministeriet. Men når vi gennemgår regeringens handlingsplaner for at stoppe volden, finder vi ikke nogle ambitiøse strategier.

Faktisk ser vi slet ikke, at handlingsplanerne har fokus på primær voldsforebyggelse. Det betyder, at de midler der sættes af til at stoppe volden mod (primært) kvinder er forbeholdt ambulant rådgivning og krisecentre.

Vi mener at de uambitiøse handlingsplaner primært symptombehandler et samfundsproblem, der rammer størstedelen af samfundet.

Vi har nedsat en arbejdsgruppe der arbejder på at indhente viden fra andre nordiske lande hvis regeringer aktivt arbejder på at opnå reel ligestilling. Vi har et samarbejde med Samira Nawa (RV).

Skriv til os hvis du vil være med.