Center for Magtanalyse er opstået med det formål at tage problemstillinger relateret til voldsudsathed ud af de psykologiske individuelle terapirum og ind i fællesskabet. Vores støttegrupper har fokus på forholdet mellem samfund og individ, og at støtte individet væk fra voldens konsekvenser. Voldsudsatte har aldrig noget med volden at gøre. Vold er et politisk samfundsproblem og skal adresseres således. 

I Center for Magtanalyses støttegrupper sætter vi fokus på voldens forskellige ansigter og tilbyder støtte til alle, der har været udsat for vold. Vi betragter diskrimination på lige fod med fysiske voldsformer. Vi  tilbyder støtte til alle personer, der har været udsat for sexisme, racisme, tykfobi, transfobi m.fl., psykisk og fysisk vold eller været vidne til vold.

Vores støtte bygger på peer-to-peer-metoden, der indebærer, at støtten kommer fra mennesker med en ensartet levet erfaring. CMA arbejder feministisk systemisk narrativt, og forløbet indeholder magtkritiske oplæg, som gør det muligt at forstå volden uafhængigt af de personer, som oplever dem. I stedet forstås volden som resultat af samfundsstrukturer, der reproduceres i relationer og andre sociale praksisser.

Trigger Warning

Vi anvender voldeligt sprogbrug i denne video. Alle udsagn er virkelige beretninger fra folk i vores tidligere støttegrupper.

Center for Magtanalyse er opstået med det formål at tage problemstillinger relateret til voldsudsathed ud af de psykologiske individuelle terapirum og ind i fællesskabet. Vores støttegrupper har fokus på forholdet mellem samfund og individ, og at støtte individet væk fra voldens konsekvenser. Voldsudsatte har aldrig noget med volden at gøre. Vold er et politisk samfundsproblem og skal adresseres således. 

I Center for Magtanalyses støttegrupper sætter vi fokus på voldens forskellige ansigter og tilbyder støtte til alle, der har været udsat for vold. Vi betragter diskrimination på lige fod med fysiske voldsformer. Vi  tilbyder støtte til alle personer, der har været udsat for sexisme, racisme, tykfobi, transfobi m.fl., psykisk og fysisk vold eller været vidne til vold.

Vores støtte bygger på peer-to-peer-metoden, der indebærer, at støtten kommer fra mennesker med en ensartet levet erfaring. CMA arbejder feministisk systemisk narrativt, og forløbet indeholder magtkritiske oplæg, som gør det muligt at forstå volden uafhængigt af de personer, som oplever dem. I stedet forstås volden som resultat af samfundsstrukturer, der reproduceres i relationer og andre sociale praksisser.

Credits Instruktør og fotograf: Minna Katz


A: 2, B: 3, C: 4
A: 50.000, B: 70.000, C: 90.000
A: 0,5 år, B: 3 år, C: 5 år
A: 2015, B: 2017, C: 2019
A: 7, B: 11, C: 16
A: 43 %, B: 60 %, C: 77 %
A: 10 %, B: 20 %, C: 30 %