Center for Magtanalyse (gammel)

Baggrund for projektet

I Danmark udsættes mere end 70.000 personer for vold i nære relationer årligt. Af de 70.000 kommer ca. 2.000 kvinder og ca. 1.900 børn årligt på krisecentre. Der findes meget lidt data eller viden om, hvad de resterende voldsudsatte gør efter volden. 

Vi vil være dem man kan opsøge, hvis man har brug for et trygt rum, hvor man kan dele, hele og spejle sig i andre der har været udsat for vold.

Den frivillige forening Center for Magtanalyse (CMA) blev stiftet i vinteren 2019 på Nørrebro i København. Foreningen er opstået på baggrund af et videnskabeligt speciale i antropologi – en undersøgelse af sammenhænge mellem vold, magt og tavshed i Danmark. En del af specialet var at underøge voldudsattes håndteringen af vold, og de muligheder voldsudsatte kan opsøge i Danmark.

I CMA arbejder vi ud fra en hypotese om, at der hvor der er ulighed er der grundlag for vold. Vi analyserer politiske, sociale, kulturelle strukturer og fænomener for at forstå voldens kompleksiteter.
Vi henter inspiration i queer- og intersektionel og feministisk metoder og tænkning.

Vi opdeler foreningens arbejde i forskellige indsatser. Læs mere om de forskellige indsatserne under ‘indsatser’.

Følg med