center for voldsforebyggelse logo

“Vold starter i sproget – og det er dér, vi stopper den.”

Få støtte og viden hos Center for Voldsforebyggelse! Vi tilbyder uddannelse, og gruppeforløb til voldsudsatte og pårørende.

Film instrueret af Minna Katz.

Produceret af Laura Bøcher Ursø og Frau film

Tal om Vold

Peer-to-Peer støtte og netværksgrupper for voldsudsatte og pårørende.

Viden om Vold

En uddannelsesindsats til fagfolk, børn og unge.

Femicide Watch

Et one-stop videncenter for beslutningstagere og offentligheden.

Kurser, oplæg og foredrag som vi allerede har afholdt i 2024.

Gange har vi været i medierne, eller udgivet artikler om voldsforebyggelse i 2024

Personer har været igennem Tal om Vold - gruppeforløb i 2024

Femicide Watch

Femicide Watch har kortlagt drab på kvinder og piger i Danmark i perioden 2000-2021.

Viden om Vold

Jalousi og Vold – Et kvalitativt studie af sammenhænge mellem jalousi og vold i parforhold
Af Center for Voldsforebyggelse

Tal om vold

Formålet med denne rapport er, at undersøge hvilken effekter det har for voldsudsatte at modtage støtte i et gruppeformat baseret på peer-metoder 

Volden skal stoppes før den starter

I Center for Voldsforebyggelse arbejder vi gennem primær voldsforebyggelse som betyder, at forebyggelse af vold skal starte tidligt i børns liv, gennem viden.

Vold er et synonym med magt

Vold en konsekvens af ulige forhold i samfundet. Derfor er det først og fremmest samfundets institutioner og politikeres opgave at forebygge volden.